NZa past maximumtarieven kraamzorg aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging van de maximumtarieven van 2,9 procent. Daarnaast indexeren ze de tarieven jaarlijks. Het maximumtarief voor kraamzorg ligt in 2021 daardoor in totaal 6,4 procent hoger dan in 2020. Binnen het maximumtarief kunnen kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken maken over het tarief waarvoor de zorg geleverd wordt. Dit tarief kan lager zijn dan het herijkte maximumtarief. Dit meldt de NZa.

Mede op verzoek van Bo Geboortezorg, de brancheorganisatie van kraamzorgaanbieders, heeft de NZa de tarieven opnieuw berekend. De basis voor de herijking is een kostenonderzoek dat KPMG in opdracht van de NZa heeft uitgevoerd. Daarin heeft de NZa de kosten opgevraagd bij kraamzorgaanbieders die samen 99 procent van de omzet in de kraamzorg vertegenwoordigen. Al deze kraamzorgaanbieders hebben hun medewerking verleend, zonder dat handhavingsmaatregelen nodig waren.
 
Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa: "We realiseren ons dat een kostenonderzoek een investering vraagt. Daarom zijn we blij dat alle aangeschreven kraamzorgaanbieders hebben meegewerkt aan het onderzoek dat ons in staat stelt tot passende tarieven te komen."
 
Ook zorgverzekeraars leverden een bijdrage aan de totstandkoming van de tarieven. Het was een constructief proces.
 

Ontwikkelingen kraamzorg

De laatste herijking van de tarieven in de kraamzorg was in 2012. In de tussenliggende periode zijn er veel ontwikkelingen geweest. Kraamzorgaanbieders hebben aangegeven dat zij de afgelopen jaren te weinig hebben kunnen investeren. Ook hebben zij regionaal te maken met een personeelstekort en ervaren kraamverzorgenden een hoge werkdruk.
 
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn nu aan zet om binnen de ruimte die de nieuwe tarieven bieden te komen tot passende contractuele afspraken. Een goede dialoog over de specifieke uitdagingen en financiële positie van de kraamzorgaanbieder, de lokale behoefte en omstandigheden is daarbij van belang. De NZa zal dit blijven monitoren.
 
Meer informatie over de nieuwe tarieven per 1 januari 2021 is te vinden in de tariefbeschikking.
 
Door: Nationale Zorggids