VSV’s kunnen vanaf 29 april subsidie aanvragen voor versterken samenwerking

Verloskundige Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf 29 april weer subsidie aanvragen voor het versterken van de kwaliteit en samenwerking binnen de geboortezorg. De subsidie is bedoeld voor het verder professionaliseren van de integrale geboortezorg, meldt ZonMw.

Goed functionerende verloskundige samenwerkingsverbanden zijn van groot belang gebleken voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van verloskundige zorg. In een VSV zitten verloskundigen, kraamverzorgers en andere professionals in deze zorgsector. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van beleid rondom zwangerschaps- en geboortezorg.

Vier bouwstenen VSV's

VSV’s hebben vier belangrijke verantwoordelijkheden en taken: samenwerking & organisatie, multidisciplinaire en domeinoverstijgende samenwerking, communicatie & informatie en kwaliteitsfocus & cyclus. Deze ‘bouwstenen’ kunnen via een subsidieaanvraag verder worden toegepast in de praktijk.

Aanvraagperiode

Vanaf 29 april tot en met 15 juli 2024 kunnen samenwerkingsverbanden een aanvraag doen. Hiervoor worden ook twee digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daar kunnen VSV’s terecht voor vragen over de subsidieoproep. De besluitvorming hieromtrent vindt in november plaats en eind 2024 kunnen de gekozen projecten van start.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky