Normal_baby_pasgeboren_geboorte

De Kamer debatteert over het initiatiefvoorstel van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en Jeroen van Wijngaarden van de VVD, waarmee automatisch gezamenlijk gezag ontstaat als een ouder zijn of haar kind erkent. Dit meldt de Tweede Kamer

Krijgen twee mensen die niet getrouwd zijn een kind? Dan krijgt de partner van de moeder van het kind niet automatisch ook het gezag. Dat kan problemen geven als de ouders uit elkaar gaan of bij een verschil van mening over belangrijke beslissingen voor het kind. Getrouwde partners krijgen wel automatisch samen het gezag. Bergkamp en Van Wijngaarden willen dit verschil met hun voorstel opheffen.

Er ontstaat geen gezamenlijk gezag als een van de ouders onbevoegd is om het gezag te hebben, of wanneer de ouders gezamenlijk verklaren dat het gezag alleen bij de moeder ligt. Als de ouders het onderling oneens zijn, en ook in enkele bijzondere gevallen, bepaalt de rechter wie het gezag krijgt.

Eenvoudiger oplossing

Prima dat de juridische ongelijkheid tussen gehuwde en ongehuwde partners wordt opgeheven, vindt Schonis (D66). Een veranderde maatschappelijke norm wordt terecht in de wet vastgelegd, zeggen Van den Berge (GroenLinks) en Van Gent (VVD).

Maar was er geen eenvoudiger oplossing voor het probleem denkbaar, vraagt Van Nispen (SP), bijvoorbeeld betere voorlichting over het verschil tussen erkenning en ouderlijk gezag?

Het nemen van verantwoordelijkheid voor een kind is een bewuste keuze, zegt Van Toorenburg (CDA). En is het niet juist goed dat de huidige wet ervan uitgaat dat die verantwoordelijkheid er is als mensen gehuwd of geregistreerd partner zijn?

Vaker geen toestemming moeder

Ieder kind heeft recht op gelijkwaardige verzorging door beide ouders, vinden de initiatiefnemers. Bisschop (SGP) wil weten hoe zij dit rijmen met hun voorstel dat ouders in onderling overleg kunnen afzien van gelijkwaardig gezag.

Zien de indieners het gevaar dat met dit wetsvoorstel moeders vaker geen toestemming voor erkenning zullen geven, vraagt Van Nispen (SP). Zo houden ze zelf het gezag over het kind. Terwijl erkenning van het grootste belang is voor het kind, zegt Van Toorenburg (CDA), omdat het moet weten wie de ouders zijn.

Het debat wordt op een later moment voortgezet met een reactie van de initiatiefnemers en minister Dekker voor Rechtsbescherming.