Normal_baby

Er is in 2019 een lichte stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat plotseling en onverwacht is overleden in Nederland. Nu zijn er twee definities: de wiegendood/Sudden Infant Death Syndrome wordt gebruikt als een niet-ziek kind plotseling en onverwacht overlijdt zonder duidelijke oorzaak. SUDI staat voor Sudden Unexpected Death in Infancy en hierbij worden alle doodsoorzaakcategorieën van plotseling en onverwacht overlijden van zuigelingen samengenomen, Dit meldt Ouders van Wiegedoodkinderen. 

In 2019 zijn van de 169.680 levendgeboren kinderen dertien baby’s overleden (dit waren er 12 in 2018 en 10 in 2017) die gecategoriseerd zijn onder wiegendood/SIDS en 31 die onder de bredere definitie SUDI vallen. In het geval van SUDI betekent dat, dat er ten opzichte van 2017 in 2019 tien meer baby’s zijn overleden.

Lage incidentie

Internationaal is de Nederlandse incidentie erg laag. De lage incidentie is bereikt door het systematisch informeren van ouders over risicoverhogende en beschermende factoren. Het niet op de buik te slapen leggen, is nog steeds een heel belangrijke beschermende factor. Elk kind dat overlijdt is er één te veel, zegt Ouders van Wiegedoodkinderen. Door goede preventie kan deze zuigelingensterfte voor een groot deel worden voorkomen.

Het is niet duidelijk of de toename in 2019 een echte stijging betreft of de onvermijdelijke schommeling is die van jaar tot jaar kan optreden. Wat wel duidelijk is dat wiegendood de laatste jaren niet verder afneemt. Dit betekent dat er meer en hernieuwde aandacht nodig is voor preventie van wiegendood vanuit verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde en kinderverpleegkundigen.

Preventieve adviezen

De kans op wiegendood is veel kleiner als ouders de Veilig Slapen-adviezen  volgen. Door het kindje op de rug in het eigen bedje te leggen, in een goed passende slaapzak zonder zachte materialen, neemt het risico op de wiegendood af. Verder wordt het geven van borstvoeding geadviseerd en kan het consequent geven van een fopspeen bij alle slaapmomenten preventief werken.

Door: Nationale Zorggids