BRP-registratie levenloos geboren baby's sinds 5 jaar mogelijk: 'Nog veel te winnen'

Sinds 3 februari 2019 kunnen ouders hun levenloos geboren baby registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). In vijf jaar tijd hebben 29.539 ouders 18.721 levenloos geboren kindjes laten registreren. Hoewel een registratie ook voor de wet betekent dat de baby bestaat, is er volgens Stille Levens nog veel te winnen op het gebied van steun, erkenning en bewustwording. Gemeenten kunnen hierin een rol spelen, maar het ontbreekt sommige gemeenten al het op een begripvolle wijze bekendheid geven hieraan en aan het verlies dat erbij hoort. Dit meldt Stille Levens, het kenniscentrum dat hier verandering in wil brengen. 

Door een levenloos geboren baby te laten opnemen in de BRP, is hij of zij zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Met een akte van de burgerlijke stand wordt het feitelijke bestaan van het kind in een overheidsdocument vastgelegd. Door het vermelden van de baby in de BRP wordt recht gedaan aan het feit dat deze kinderen voor de geboorte hebben geleefd. Het kan een mogelijkheid zijn voor ouders om ruimte te maken voor verborgen verdriet en eenzaamheid.

Steun, erkenning en bewustwording vanuit gemeenten

Volgens Stille Levens is er echter nog veel winst te behalen op het gebied van steun, erkenning en bewustwording. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen en daarom wil Stille Levens met hen samenwerking om ouders en hun omgeving steun te bieden door hun verloren baby te benoemen en te erkennen. Gemeenten die hieraan willen meewerken kunnen zich melden op de Stille Levenspagina voor gemeenten, waar ze ook kunnen lezen hoe zij informatie over BRP-registratie op de website kunnen weergeven, met eventueel de steunende emotionele woorden zoals de gemeente Utrecht gebruikt. Ook denkt Stille Levens dat gemeenten actiever aandacht kunnen besteden aan Baby Loss Awareness Week, die ieder jaar in oktober plaatsvindt. Tot slot zou er in ieder gemeente een plek moeten zijn waar ouders hun baby kunnen gedenken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky