'Schiet op met herstelregelingen toeslagenaffaire'

De aangekondigde herstelregelingen voor bij de toeslagenaffaire betrokken kinderen en ex-partners moeten er sneller komen. Ook moet er wat worden gedaan aan de grote achterstand bij het afhandelen van bezwaren van ouders tegen besluiten van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Dat stellen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman.

De regelingen die er moeten komen voor gedupeerde kinderen en ex-partners en de uitvoering daarvan, laten volgens de ombudsmannen lang op zich wachten, omdat een herstelwet eerst de noodzakelijke wettelijke basis zou moeten leveren. "Maar de verwachting is dat die wet pas eind dit jaar in werking kan treden. Dat duurt te lang."

Zo'n 95.000 kinderen zijn geschaad op meerdere terreinen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling, zeggen de ombudsmannen. "Langer wachten betekent uitstel van dit zo noodzakelijke herstel, dat tijdens een volwassen leven niet meer kan worden ingehaald." Ook de bijna 10.000 ex-partners voelen zich in de steek gelaten, aldus de belangenbehartigers. "Sommigen van hen kampen met hoge schulden. Het wachten brengt grote onzekerheid en spanningen met zich mee." Het zou voor hen oneerlijk voelen dat zij voorlopig geen compensatie van de UHT krijgen, terwijl hun exen al wel geld hebben ontvangen.

Bezwaarfase

De Nationale ombudsman zegt daarnaast al lange tijd van ouders en advocaten klachten te krijgen over de bezwaarfase die ouders ingaan die het oneens zijn met besluiten van de UHT. Bij bijna zevenhonderd bezwaarschriften zou sprake zijn van overschrijding van de wettelijke termijn. Ouders die vervolgens hun dossier opvragen, zouden daarop jaren moeten wachten.

Door: ANP