Preventie begint tijdens de zwangerschap

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor preventie. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, eet gezond, matig het alcoholgebruik en stop met roken. Op allerlei plekken en momenten wordt je attentie hiervoor gevraagd. Deze maand oktober is landelijk zelfs tot ‘stoptober’ uitgeroepen, met extra aandacht en hulp voor het stoppen met nicotinegebruik. Dat meldt het LUMC. 

En in het Integraal Zorgakkoord is een aparte paragraaf aan ‘Preventie en leefstijl’ gewijd. Het wordt dus ook belangrijk gevonden door de overheid, minister en andere instanties die dit zorgakkoord onderschrijven.

Preventie

Voor vrouwen die zwanger zijn richt de aandacht van preventie zich tot nu toe vooral op nicotine, alcohol en voeding. De focus ligt dan met name op de kortetermijneffecten: minder gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen, een gezond geboortegewicht en een goede start. Er komen steeds meer aanwijzingen dat ook de langetermijneffecten gunstiger zijn: een betere gezondheid op volwassen leeftijd. Het zou de moeite waard zijn om in de preventieprogramma’s en informatie voor zwangeren ook een duidelijk advies over het gebruik van drugs op te nemen: geen drugs gebruiken bij zwangerschap of zwangerschapswens. Ook geen partydrugs of drugs voor recreatief gebruik (wat dat ook moge betekenen). En ook geen jointjes, wiet en hasj, want ook die bevatten stoffen die invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen van de ongeboren baby.

Door: Nationale Zorggids