Normal_a-mother-who-is-feeling-lonely-tired-and-sad-pos-2022-10-31-21-52-55-utc__1_

Een van de meest voorkomende complicaties bij moeders na een bevalling is een postpartum depressie. Er is nu een nieuwe toolkit beschikbaar die organisaties in de geboortezorg kunnen inzetten ter preventie van deze depressie. Dit meldt Trimbos-instituut. 

Dankzij het project ‘Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders’ van het ministerie van Volksgezondheid, is de toolkit ‘Preventie van postpartum depressie’ ontwikkeld. Effectieve preventie blijkt mogelijk, maar in de praktijk wordt dit onvoldoende toegepast. In de toolkit zitten instrumenten die zorgverleners - zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden, huisartsen en psychologen - kunnen gebruiken voor de uitvoering van effectieve depressiepreventie.

Screening

In de toolkit zitten onder meer een instructie voor screening op postpartum depressies, een stappenplan voor een regionaal zorgpad en een e-learning. Daarnaast zitten er voor de moeders folders, posters en een wachtkamerfilmpje in die zorgverleners met hun kunnen delen.

Download de toolkit hier.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky