Normal_zwangerschapstest__zwangerschap__zwanger

Het gebruik van een antistollingsmiddel (LMWH, een vorm van heparine) door zwangere vrouwen met een erfelijke verhoogde stollingsneiging leidt niet tot minder miskramen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van Amsterdam UMC, Radboudumc en Warwick University. Dagelijkse toediening van injecties met het antistollingsmiddel heparine geeft geen betere zwangerschapsuitkomsten. Mede vanwege de bijwerkingen van heparine adviseren de onderzoekers direct te stoppen met het voorschrijven van deze middelen om miskramen te voorkomen. Dit meldt Amsterdam UMC. 

De AlIFE2-studie is een internationaal onderzoek, opgezet door onderzoeker en gynaecoloog Mariëtte Goddijn (Amsterdam UMC) en internist Saskia Middeldorp (destijds Amsterdam UMC, nu Radboudumc) . De studie is uitgevoerd in samenwerking met ziekenhuizen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, de Verenigde Staten en Slovenië. Vrouwen die twee of meer miskramen hadden gehad én een erfelijke stollingsneiging (trombofilie genoemd) hadden, konden hieraan meedoen. Een loting bepaalde of zij heparine gingen gebruiken of niet.

Mariëtte Goddijn: “Vrouwen met een verhoogde stollingsneiging krijgen iets vaker een miskraam. Nu blijkt dat het voorschrijven van heparine hierbij niet helpt. Behandelrichtlijnen moeten worden aangepast.”

Ontraden

De onderzoekers tonen aan dat gebruik van heparine geen invloed heeft op het verloop van de zwangerschap. Het percentage levendgeboren baby’s was in beide studiegroepen vrijwel gelijk: 71,6 procent in de groep die het antistollingsmedicijn gebruikte en 70,9 procent in de groep met standaard zorg. Antistollingsmiddelen worden nu nog wereldwijd bij deze vrouwen voorgeschreven. Saskia Middeldorp: ”Nu we de uitkomst van deze studie weten, kan dat worden ontraden. Dit voorkomt onnodige behandeling: vrouwen hoeven zichzelf niet meer langdurig dagelijks te injecteren.”

Grote besparingen

Ook hoeven vrouwen die meerdere miskramen hebben gehad, zich  niet meer te laten testen op erfelijke trombofilie. Dit leidt niet alleen tot grote besparingen in de kosten van diagnostiek en behandeling van vrouwen met herhaalde miskramen. Ook vanwege de bekende bijwerkingen van heparine zoals blauwe plekken en allergische huidreacties adviseren de onderzoekers direct te stoppen met het voorschrijven vandeze middelen om miskramen te voorkomen.

Geruststellend

De bevindingen van de studie kunnen geruststellend zijn voor vrouwen met erfelijke trombofilie die meerdere miskramen hebben meegemaakt. Middeldorp: "Ons onderzoek toont aan dat met standaard zwangerschapszorg iets meer dan 70 procent van deze vrouwen een levendgeboren kind krijgt. Dat percentage was hetzelfde na heparine gebruik bij deze groep vrouwen. Dure testen en belastend medicijngebruik behoren dus tot het verleden.”

Door: Nationale Zorggids