NZG Werken in de kraamzorg

Voor een actueel overzicht van vacatures in de kraamzorg in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Zorggids. Bij sector kiest u dan voor kraamzorg.
 
Collectieve arbeidsovereenkomst kraamzorg 
Voor mensen die werken in de kraamzorg geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO Kraamzorg 2016-2017 loopt vanaf vanaf 1 april 2016 tot en met 31 december 2017. De werknemers die werkzaam zijn in de kraamzorg vielen voorheen onder de cao voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (CAO VVT). Cao-partijen zijn overeengekomen om per april 2016 een aparte cao voor de kraamzorg in te voeren. De CAO VVT wordt als vertrekpunt genomen voor de nieuwe cao. 
 
Werken in de kraamzorg
In de kraamzorg werken verschillende specialisten. De kraamverzorgende is in deze sector de meest voorkomende functie. Andere functies die te maken hebben met kraamzorg zijn kraamzorgconsulent, lactatiekundige en verloskundige. De kraamzorgconsulent begeleidt ouders vanaf de inschrijving bij een kraamzorginstantie tot aan de geboorte van het kind. Daarna wordt de zorg overgedragen aan de kraamverzorgende. De lactatiekundige ondersteunt de kraamverzorgende op het gebied van borstvoeding. Daarnaast biedt de lactatiekundige cursussen aan toekomstige moeders aan. De verloskundige verzorgt de bevalling zelf.
 
Welke opleidingen zijn er voor beroepen binnen de kraamzorg?
Voor het beroep kraamverzorger is de mbo-opleiding 'Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) Kraamzorg' nodig op niveau 3. Deze opleiding bestaat in de varianten beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Tijdens de bbl wordt de studie direct gecombineerd met werken in de kraamzorg, zodat de student veel beroepservaring opdoet. In de bol wordt de student opgeleid als verzorgende mbo-niveau. Daarmee kan behalve in de kraamzorg ook in verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg worden gewerkt. De opleiding kan thuis worden gevolgd, maar ook op een van de verschillende roc's in Nederland. Wie 21 jaar of ouder is kan ook een verkorte bbl-opleiding volgen van tussen de drie en achttien maanden. De duur en inhoud van de opleiding hangen af van de voorkennis van de student. De verkorte opleiding leidt specifiek op voor kraamzorg. Daarnaast zijn er verschillende bijscholingsmogelijkheden en cursussen voor verdere specialisatie binnen de kraamzorg, zoals lactatiekunde, babymassage, babyreanimatie en diverse programma's gericht op couveusenazorg, voedingsproblematiek en vroegsignalering.
 
© Nationale Zorggids