Ouderenorganisaties bezorgd over koopkracht gepensioneerden

Ouderenorganisaties als de ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM zijn bezorgd over de ontwikkeling van de koopkracht van ouderen. Volgens de laatste berichten van de grote pensioenfondsen is het dit jaar geenszins zeker of de pensioenen kunnen worden geïndexeerd. En als dat al het geval is, zal de indexatie, oftewel het verhogen van de uitkering, minder zijn dan de inflatie. De prijsstijgingen lopen daarmee sneller op dan de pensioenuitkering, waarschuwen ze.

Lange tijd dreigden pensioenfondsen hun uitkeringen aan gepensioneerden te moeten verlagen. Maar dat gevaar lijkt nu geweken. Uit de kwartaalberichten van de pensioenfondsen blijkt dat de financiële situatie steeds beter wordt, geholpen door hogere rendementen op beleggingen. Ook profiteerden de fondsen ervan dat de rente op de financiële markten is opgelopen. Maar daarmee zijn ouderen nu niet geholpen, aldus de ouderenorganisaties.

Koopkracht verloren

Volgens eigen berekeningen van de ouderenorganisaties hebben gepensioneerden de laatste twaalf jaar al 20 tot 25 procent aan koopkracht verloren. Ze vrezen dat de achterstand in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Zelfs als alleen gekeken wordt naar de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen, die iets rooskleuriger is dan de beleidsdekkingsgraad, lijkt het niet waarschijnlijk dat er snel zal worden geïndexeerd. Daarvoor zou een "klein wonder" nodig zijn.

Indexeren

Het plan is om later dit jaar het indexeren van pensioenen iets makkelijker te maken. Nu mogen fondsen indexeren vanaf 110 procent beleidsdekkingsgraad, dat wordt straks 105 procent. De organisaties dringen er bij het kabinet andermaal op aan om de indexatieregels verder aan te passen, zodat pensioenen niet meer worden "uitgehold". Daarbij vrezen ze een verdere verslechtering van de positie van ouderen als de koppeling tussen de AOW en het minimumloon verdwijnt.

Door: ANP