Het grootste pensioenfonds verhoogt pensioenen met bijna 12 procent

Gepensioneerden die zijn aangesloten bij ambtenarenpensioenfonds ABP zien hun pensioen volgend jaar met bijna 12 procent stijgen. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland bekendgemaakt. Wie maandelijks netto 1000 euro pensioen krijgt, kan straks dus zo'n 120 euro extra tegemoet zien. Ook mensen die nog pensioen opbouwen profiteren.

Volgens ABP lukt het zo eindelijk weer om de pensioenen te laten meegroeien met de prijsstijgingen, ondanks dat de inflatie de laatste tijd heel erg hoog is. "Dat is in 2023 mogelijk omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En omdat het fonds gebruik mag maken van soepelere regels omdat ABP heeft aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel", stelt het fonds met 3,1 miljoen deelnemers in een verklaring.

Eerder dit jaar verhoogde ABP de pensioenen ook al iets. Daarvoor gebeurde dat jarenlang niet omdat het fonds net als andere grote fondsen volgens de regels financieel niet sterk genoeg was. Dat het beter gaat met pensioenfondsen is vooral te danken aan de hogere rentestand, want daardoor hoeven de fondsen volgens de regels nu minder geld in kas te houden voor het uitkeren van de pensioenen in de komende jaren.

Pensioenfonds Detailhandel

ABP is niet het enige fonds waar de pensioenen volgend jaar flink omhoog gaan. Het Pensioenfonds Detailhandel kondigde onlangs al een pensioenverhoging van 10 procent aan. Bij het pensioenfonds voor de bouwnijverheid bpfBOUW is zelfs sprake van een verhoging met zo'n 14,5 procent. Bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) neemt de oudedaguitkering verder met 6 procent toe, terwijl metaalfondsen PMT en PME de pensioenen met respectievelijk ruim 4 en dik 6 procent opschroeven.

ABP heeft ook de premies voor volgend jaar vastgesteld. In percentage gaat de premie omhoog, maar dat betekent volgens het fonds niet automatisch dat werkgevers en werknemers meer gaan betalen voor hun pensioen. Dat laatste hangt namelijk van meerdere zaken af. Bij een inkomen van 2600 euro bruto per maand gaat de maandelijkse premie bijvoorbeeld zo'n 3 euro netto omlaag. Bij een inkomen van 4300 euro bruto pakt de premie daarentegen circa 5 euro hoger uit.

Door: ANP