Normal_elder-holding-walking-cane-2021-08-26-15-43-13-utc__1_

In het jaar 2022 had 23 procent van de 80-plussers twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen voorgeschreven gekregen, waarbij 2 procent zelfs vier of meer kreeg. Terwijl het percentage daalt, is het aantal nog steeds erg hoog. Er moet meer aandacht richting valpreventie en het minder voorschrijven van dit soort geneesmiddelen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen en bloeddrukverlagers. Dit meldt IVM.

Deze cijfers blijken uit de themarapportage Medicatieveiligheid van de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) die de landelijke en regionale trends van geneesmiddelengroepen in verband brengt met de risico’s. Onderwerpen die geadresseerd worden zijn onder andere het vermijden van NSAID's bij hart- of nierfalen en het beperken van te langdurig gebruik van meerdere anti-trombotica tegelijk.

Gebruikers

Sinds 2019 is er al een lichte daling van het aantal 80-plussers die twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen combineren, maar het aantal gebruikers komt nog steeds op ruim 169.000 gebruikers. Er wordt verwacht dat door de toenemende vergrijzing in de komende jaren het aantal valongevallen ook zal toenemen. Daarom is meer aandacht richting dit soort medicijnen nodig.

Aanbevelingen

Volgens MVH zijn alle indicatoren toe aan verbetering, maar de organisatie geeft aan de hand van de regionale scores wat er precies verbeterd moet worden in elke regio. Zo kan een indicator verbeterd door bijvoorbeeld het aantal patiënten met valrisicoverhogende medicatie te registreren of door voorlichting te geven over het gebruik van specifieke medicatie.

Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch