'Woningen mixen voor mensen met en zonder zorgvraag'

Vanaf nu kunnen corporaties en zorgaanbieders subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Dat doet het kabinet om de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huur te stimuleren. Alzheimer Nederland is verheugd met deze subsidieregeling waarin met de input van de belangenbehartiger ook specifiek dementievriendelijk wonen is opgenomen. Dit meldt Alzheimer Nederland. 

 

"Maar wij roepen woningcorporaties die aan de slag gaan met zorggeschikte woningen wél op om echt ‘gespikkeld’ te bouwen. De subsidie geeft namelijk ook de optie om alleen zorgwoningen bij elkaar zetten. Daar lossen we de uitdagingen waar wij in Nederland voor staan nog niet mee op", aldus directeur-bestuurder Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland.

Woningcorporaties en zorgaanbieders moeten een mix maken van huizen voor mensen met en zonder zorgvraag door elkaar, vindt Wilmink. "Anders redden we het in Nederland in de toekomst niet met toename van het aantal mensen met dementie en afname van het zorgpersoneel."

Geen aparte vleugels

"Ze moeten geen aparte vleugels voor mensen met dementie, of alleen zorgwoningen bouwen. Maar bouwen aan gemeenschappen en dementievriendelijke buurten. Zo kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk voor zichzelf zorgen en actief blijven. Want wat goed is voor mensen met dementie, dat is goed voor alle senioren."

Door: Nationale Zorggids