Subsidie voor het realiseren van 95 ontmoetingsruimten geclusterd wonen

 De ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken hebben 99 zorginstellingen, woningcorporaties, marktpartijen en burgerinitiatieven een bijdrage gegeven om ervoor te zorgen dat er 195 extra ontmoetingsruimten voor ouderen bijkomen. Het geld komt uit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting dat het bouwen en realiseren van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen mogelijk maakt. Dit meldt Rijksoverheid.

Voor ouderen worden steeds vaker geclusterde woonvormen gebouwd, waarbij ze dicht bij elkaar kunnen wonen, elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Initiatiefnemers die ontmoetingsruimten in dergelijke wooninitiatieven willen bouwen, kunnen aanspraak maken op de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO). Hierdoor staat de bouw van 19.000 woningen met een ontmoetingsplek op de planning. De meeste daarvan worden gebouwd in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky