‘Zie robots in de zorg niet als vervangers maar als waardevolle aanvulling’

De druk op de zorg neemt in Nederland toe, mede door de snelle vergrijzing van ons land. Zorgrobots, doucherobots en tilrobots kunnen enigszins verlichting bieden, mits de weerstand ertegen wordt verminderd. Zorgverleners zijn bang dat zij het menselijk contact vervangen en de grip op de zorg die ze leveren verdwijnt. Associate lector Margo van Kemenade van Inholland pleit voor een mentaliteitsverandering waarbij robots niet als vervangers worden geien, maar als waardevolle aanvulling op de zorg geleverd door mensen. Dit meldt Hogeschool Inholland.

Robots kunnen een belangrijke spelen in het verlichten van de personeelstekorten en gaten opvullen op de momenten dat menselijke zorg niet geleverd kan worden. Kemenrade denkt dat robotica in de zorg de levenskwaliteit van ouderen kan verbeteren. Zo beschermen zij bij persoonlijke verzorgingsmomenten hun waardigheid en bieden ze hen een gevoel van privacy. Ouderen zien deze momenten nu soms als vernederend, als een zorgverlener persoonlijk bij is. Uit onderzoek blijkt ook dat zorgrobots helpen in het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

Aanvulling op menselijk contact

Desondanks is er in de maatschappij en zorgsector weerstand. De vrees is dat de robot een vervanger is voor menselijk contact en de controle op de geleverde zorg verdwijnt. Ook de wet- en regelgeving in Nederland en Europa houdt zorginnovatie met de inzet van robots tegen. “Maar we moeten robots als een aanvulling op menselijke arbeid en contact gaan zien. Dit is hard nodig om de huidige en toekomstige personeelstekorten te beperken. Ook past het bij de veranderende verhoudingen, waarbij tijd voor mantelzorg steeds schaarser wordt”, aldus Kemenrade die associate lector is bij het lectoraat Robotica. Als het gaat om wet- en regelgeving, vindt zij dat er meer ruimte moet komen voor de ontwikkeling van robots, waarbij de ethiek in stand blijft.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky