Zorgwekkende groei commerciële verpleeghuizen volgens cijfers KVK

In tien jaar tijd is het aantal commerciële verpleeghuizen voor ouderen vervijfvoudigd, van 96 naar ruim 500 nu. Dat blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KVK). Deskundigen noemen deze stijging zorgwekkend.

Alleen al in de afgelopen twee jaar zijn er meer dan honderd commerciële verpleeghuizen bijgekomen. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vindt de stijging zorgelijk. "We zijn niet per se tegen de groei van commerciële verpleeghuizen. Het kan voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen namelijk een oplossing zijn. We merken alleen dat de medische zorg in deze woonvormen niet altijd goed geregeld is."

commerciële verpleeghuizen niet altijd specialist

Volgens de LHV is er in commerciële verpleeghuizen bijvoorbeeld niet altijd een specialist ouderengeneeskunde of ouderenpsychiater aanwezig. In deze woonvormen hebben ouderen vaak een indicatie voor verblijf zonder zorg. Zodra de zorg zwaarder wordt, komt de extra zorg bij de huisartsen terecht. "Dit legt extra druk op huisartsenpraktijken. Ouderen hebben vaak meerdere ziekten en de zorg die de huisarts geeft is niet gericht op dit soort specialistische zorg." Bovendien komen ouderen die in commerciële verpleeghuizen wonen vaker in het ziekenhuis terecht, omdat ze zorg nodig hebben die niet in het verpleeghuis gegeven kan worden.

Kritisch

Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, noemt de toename "fors". Hij zegt dat deze stijging komt, doordat de overheid verzorgingshuizen sloot en sinds tien jaar stimuleert dat ouderen lang thuis blijven wonen.

Een kamer in een commercieel verpleeghuis kost veel meer geld dan een kamer in een 'gewoon' verpleeghuis. Volgens hoogleraar Jeurissen hoeft dat geen probleem te zijn: "Je kunt best een extra service leveren aan mensen met vermogen". Maar hij is ook kritisch. "Ik betwijfel of alle commerciële verpleeghuizen alle ouderen van goede zorg kunnen voorzien tegen acceptabele kosten."

Risico

Ouderenbond ANBO-PCOB noemt het verdienmodel van commerciële huizen een risico. "Men richt zich op mensen die een beetje zorg nodig hebben en niet op mensen met complexe problematiek. Men gaat ervan uit dat mensen in zo'n woonvorm zich bij een huisarts kunnen inschrijven, maar die zit er niet op te wachten. Het verdienmodel houdt niet altijd rekening met de specialistische zorg die soms nodig is. De inspectie moet er echt scherp op zijn." 

In tien jaar tijd kwamen er in Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland de meeste commerciële verpleeghuizen bij. Zuid-Holland telt er met tachtig de meeste.

Het gaat om alle verpleeghuizen die als onderneming zijn ingeschreven in het handelsregister van de KVK, geteld op de eerste dag van elk jaar. Stichtingen zijn niet meegenomen in de cijfers. Dit zijn vaak zorginstellingen zonder winstoogmerk. Het daadwerkelijke aantal commerciële verpleeghuizen kan daarom nog iets hoger liggen.

Door: ANP