Grotere hulpbehoefte dagelijkse taken onder alleenstaande 55-plussers

In 2023 had ongeveer 50 procent van de 55-plussers moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken, of deze helemaal niet te kunnen doen vanwege gezondheidsklachten. Zo hadden ze moeite met het koken van eten, bijhouden van financiën of licht of zwaar huishoudelijk werk. 84 procent van deze groep heeft naar eigen zeggen geen hulp nodig, 8 procent staat daar wel voor open en 7 procent kreeg al hulp maar zou meer willen. In die laatste groep zitten vooral alleenstaande 55-plussers. Dit meldt CBS.

Vooral 75-plussers hebben enige of grote moeite met het uitvoeren van één of meer huishoudelijke taken dan ouderen 55 tot 65 jaar. De grootste groep 55-plussers heeft geen behoefte aan extra hulp. 34 procent kreeg hulp en had niet meer nodig en 50 procent kreeg helemaal geen hulp en hoefde dat ook niet. 7 procent wil meer hulp en 8 procent zonder hulp zou dat wel willen. Het percentage 75-plussers dat meer hulp wilde lag hoger dan onder de 55- tot 65-jarigen.

Alleenstaanden vaker moeite met dagelijkse taken

67 procent van de alleenstaande 55-plussers had enige moeite met dagelijks levensverrichtingen zoals maaltijd bereiden, telefoneren, boodschappen doen, medicijnen innemen of huishoudelijk werk, tegenover 45 procent van de 55-plussers met partner. Ook als er rekening wordt gehouden dat alleenstaanden gemiddeld wat ouder zijn dan mensen met partner, is het percentage dat enige moeite of beperking had met taken hoger onder alleenstaanden. Zij willen dus ook vaker hulp dan mensen met een partner. 11 procent had in 2023 geen hulp maar had dat wel gewild. Onder 55-plussers met partner zou 6 procent meer hulp willen. In alle leeftijdsgroepen hebben alleenstaanden behoefte aan meer hulp dan ze krijgen.

Door: Nationale Zorggids