Honderdduizenden euro's aan gemeentelijk zorggeld weggesluisd

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er vorig jaar voor 250 tot 625 miljoen euro aan zorggeld van gemeenten gefraudeerd. In de meeste gevallen gaat het om fraudeurs die meer zorg declareerden dan geleverd of uren lieten uitbetalen zonder dat er hulp geleverd was. Vaak sjoemelen malafide zorgaanbieders met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Dit meldt het Dagblad van het Noorden. 

Zorgfraude lijkt steeds meer verbonden te zijn met georganiseerde misdaad. Dat is dus ook waar het weggesluisde zorggeld veelal naartoe gaat. De kwetsbaarheid van mensen bepaalt de kans op fraude: hoe kwetsbaarder, hoe meer succes fraudeurs boeken. Het sjoemelen gebeurt vaak bij beschermd wonen en individuele begeleiding, stelt de VNG.

Zorgfraude opsporen is lastig op te lossen puzzel

Gemeenten hebben moeite met het opsporen van dergelijke fraude, vooral omdat ze persoonsgegevens niet met elkaar mogen delen. Hoe ze zorgfraude het beste kunnen tegengaan is dan ook een flinke puzzel die ze aan het leggen zijn. Op dit moment wordt lang niet alle zorgfraude opgespoord, daar is de VNG zeker van.

Kwetsbare cliëntgroepen

“Er wordt nauwelijks gecheckt of iemand wel echt zorg krijgt en of iemand ook daadwerkelijk alle uren hulp krijgt die worden gedeclareerd”, zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Frauderende organisaties zijn daar ook van op de hoogte, dus weten dat ze maar weinig risico lopen. Mensen met dementie of jongeren met een verstandelijke beperking krijgen vaak relatief eenvoudig een pgb toegezegd, maar kunnen zelf niet zo goed beoordelen of zij wel alle uren zorg krijgen waarvoor ze betalen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky