Logo_bartim_us_logo_visuele_beperking_blind_slechtziend

Bartiméus, voor mensen met een visuele beperking, ontwikkelde een bijzonder oogonderzoeksprogramma om visusproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking te herkennen, te diagnosticeren en daar vervolgens de passende behandeling en begeleiding bij te geven. Veel mensen met een verstandelijke beperking blijken namelijk problemen met zien te hebben die vaak niet worden onderkend. Het programma wordt bezocht door Prinses Margriet, zo meldt Bartiméus.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden brengt ter gelegenheid van World Sight Day op donderdagmiddag 10 oktober, als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands, een werkbezoek aan het oogonderzoeksprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij 's Heeren Loo in Ermelo.

Samen met behandelaars (gedragswetenschappers) van 's Heeren Loo heeft Bartiméus een 'prevalentie' onderzoek gedaan onder de bewoners met een verstandelijke beperking. Daarbij werden in een unieke aanpak de gegevens over zien en horen gecombineerd. Bij alle cliënten bij wie een verdenking was van visuele (zien) en/of auditieve (horen) problemen is nader onderzoek gedaan en werd, waar nodig, de oogarts ingeschakeld. De resultaten bleken opmerkelijk. Bij maar liefst 45 procent van de onderzochte cliënten bleek sprake van zowel een visuele als een auditieve beperking.

Na de diagnose en de bespreking van de resultaten met begeleiders, cliëntvertegenwoordigers en gedragswetenschappers volgt een behandelplan voor cliënten en een scholings- en coachingstraject voor begeleiders. Voor 's Heeren Loo is dit een volgende stap in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. De voordelen van dit programma kunnen zijn dat begeleiders en behandelaars de signalen van slechtziendheid en slechthorendheid cliënten beter dan voorheen kunnen interpreteren en daar passend op reageren.

Spreekuur met Tergooi

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in de reguliere praktijk van oogartsen vaak moeilijk te onderzoeken. Deze onderzoeken vragen om een specialistische aanpak met tijd voor de cliënt en kennis van de combinatie visueel én verstandelijk beperkt. Daarom lanceren Bartiméus en Tergooi Ziekenhuis een bijzonder gecombineerd spreekuur. In een veilige en rustige sfeer doen Bartiméus-deskundigen de visusonderzoeken in een langzaam tempo. Wanneer er een vermoeden blijkt van een oogheelkundig probleem, kan de oogarts ter plekke ingeroepen worden om een diagnose te stellen.

Steun vanuit VISION 2020

Deze nieuwe werkwijzen worden gesteund vanuit VISION 2020 dat als doel heeft om alle gevallen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid voor het jaar 2020 te elimineren, omdat iedereen immers recht heeft op een zo goed mogelijk gezichtsvermogen.

Door: Nationale Zorggids