Normal_kabinet_trekt_extra_geld_voor_energietoeslag_aan_lage_inkomens

Per 1 januari 2023 gaat de hoogte van een aantal uitkeringen omhoog omdat deze gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Zo worden de hoogte van de Participatiewet, Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) en Algemene Ouderdomswet (AOW) aangepast. Dit meldt Rijksoverheid.

Het minimumloon stijgt van 1.756,20 euro naar 1.934,40 euro bruto per maand, een toename van 10,15 procent. Daarom gaan naast de bedragen van de Participatiewet, Wajong en AOW, ook de uitkeringen binnen de Algemene Nabestaandenwet, Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet, Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Kostendelersnorm

Overigens geldt voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer personen van 21 jaar of ouder waarmee kosten kunnen worden gedeeld, op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag. Vanaf 1 januari 2023 is de kostendelersnorm gewijzigd zodat alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

Door: Nationale Zorggids