Ieder(in) steunt oproep om grondrechten van alle Nederlanders te respecteren

Overal in Nederland komt structurele discriminatie en uitsluiting op grond van godsdienst, afkomst, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid voor. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme roept het toekomstige kabinet op om respect te hebben voor de grondrechten van álle Nederlanders. Belangenbehartiger Ieder(in) ondersteunt deze oproep met kracht: “Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat mensen geen uitsluiting meer ervaren”, aldus Ieder(in). 

Uit een nieuw rapport van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme blijkt dat discriminatie overal in Nederland voorkomt, op structureel niveau. Het overstijgt levensfases, generaties en sectoren. Iemand kan op school al te maken krijgen met discriminatie en daar later niet verlost van zijn in zijn of haar werkende leven.

Discriminatie op grond van beperking

Mensen met een beperking ervaren discriminatie en uitsluiting op verschillende terreinen van hun leven. Ook zijn er mensen die op meerdere manier discriminatie ervaren, bijvoorbeeld vanwege hun handicap én afkomst. De conclusies van de Staatscommissie komen overeen met eerder onderzoek over het VN-verdrag Handicap.

Diep verankerd

Niet alleen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs kwamen de onderzoekers discriminatie en racisme tegen, ook bij de politie, in de zorg, op de woningmarkt en in de sport, cultuur en sociale zekerheid. Commissievoorzitter Joyce Sylvester is geschokt door de diepe verankering van discriminatie in Nederland. Veel mensen dachten wellicht dat uitsluiting alleen voorkomt op basis van etniciteit, maar het gebeurt op veel meer vlakken. Zij en haar Staatscommissie roepen een nieuw kabinet op om de grondrechten van alle Nederlanders te respecteren. Deze oproep krijgt steun van Ieder(in).

Door: Nationale Zorggids