Rekenkamer waarschuwt voor toename stapelfacturen Wmo

Vanaf 1 januari 2026 wordt het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning weer afgeschaft. De Algemene Rekenkamer is bang dat het aantal stapelfacturen van gebruikers van de Wmo hiermee weer zal toenemen. Nu al heeft ongeveer 33 procent van de Nederlanders met Wmo- of Wlz-zorg te maken met stapelfacturen. Zij moeten de eigen bijdragen voor meerdere maanden tegelijk betalen. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Mensen die stapelfacturen krijgen zijn vaak kwetsbaar en lopen hierdoor risico op extra geldproblemen en betalingsachterstanden. In 2022 kregen meer dan 200.000 mensen een stapelfactuur na ondersteuning te hebben ontvangen vanuit de Wmo. Dat is ongeveer een derde van alle Wmo-gebruikers.

Doorlooptijden

Er zijn meerdere oorzaken voor het ontvangen van stapelfacturen. Dit komt deels door de doorlooptijden. Zo hebben zorgkantoren en gemeenten met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) afgesproken om na een maand gegevens aan te leveren. Het CAK heeft extra informatie nodig vanuit de Basisregistratie Personen, Belastingdienst, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank en daardoor slaagt de organisatie er niet altijd in om binnen een maand na het ontvangen van zorg een factuur te sturen voor de eigen bijdrage. Volgens de Rekenkamer zorgt dit er vaak voor dat rekeningen voor meerdere maanden tegelijk op de mat vallen.

Fouten

Soms worden de afgesproken termijnen simpelweg niet gehaald, of maken gemeenten en zorgkantoren een fout bij het aanleveren van gegevens bij het CAK. Ook hierdoor ontstaan stapelfacturen omdat meerdere maanden zorg ineens in één keer betaald moeten worden. Ondanks maatregelen door het ministerie van VWS, krijgt een grote groep kwetsbare Nederlanders nog altijd meerdere rekeningen in één keer. Daarom vreest de Rekenkamer ook voor de gevolgen van de herintroductie van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo per 2026. Het CAK heeft namelijk nog meer gegevens nodig om de hoogte van de bijdrage te bepalen, waardoor het nieuwe proces straks nog gevoeliger is voor fouten en vertragingen. “In de nieuwe situatie ontvangen burgers mogelijk nog meer stapelfacturen.”

Lees ook: Maandelijks bedrag eigen bijdragen voor zorg iets gedaald

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky