NZG Gehandicaptenzorg algemeen

Wat is gehandicaptenzorg?
 
Gehandicaptenzorg is een tak van de gezondheidszorg die te maken heeft met de zorg voor en de behandeling van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking. Mensen met een ernstige chronische ziekte kunnen ook terecht bij de gehandicaptenzorg voor ondersteuning en zorgverlening. In de gehandicaptenzorg wordt zo grondig mogelijk de aard van een handicap vastgesteld om op die manier een zo passend mogelijke behandeling te kunnen verzekeren. Daarnaast richt zij zich op de persoonlijke situatie van een persoon om ook daar de specifieke behandeling op aan te kunnen sluiten.
 
Voor wie is gehandicaptenzorg?
 
Gehandicaptenzorg is bedoeld voor personen met vaak chronische aandoeningen, zoals lichamelijke en verstandelijke beperkingen, van alle leeftijden. Mensen met een beperking hebben vaak hun hele leven zorg nodig. In Nederland maken zo'n 200.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg (cijfers 2016, VGN). De zorg beslaat alle aspecten van het functioneren van een persoon, zoals wonen, werken en sociale activiteiten. Daarbij is de zorg vooral gericht op het ondersteunen en begeleiden van mensen in het dagelijks leven, zodat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. De nadruk ligt op zelfstandigheid.
 
© Nationale Zorggids