Logo_ggze

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) biedt mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek. Dit geldt niet alleen voor mensen met een psychische aandoening, maar ook voor mensen die een WIA- of een Wajonguitkering hebben of langer dan een jaar werkloos zijn. PSO-Nederland heeft het GGzE beloond met een certificaat voor haar bovengemiddelde bijdrage aan werkgelegenheid voor deze doelgroep, zo meldt GGzE.

PSO staat voor ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’. PSO-Nederland meet de werkgelegenheid die bedrijven en instellingen bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is om meer mensen duurzaam aan werk te helpen. Instellingen met een PSO-erkenning onderscheiden zich op het gebied van sociaal ondernemen en zijn op die manier meer maatschappelijk betrokken. De PSO kent vier prestatieniveaus: een aspirant-status en drie treden. Voor een PSO-erkenning moet tenminste 1 procent van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

GGzE vindt het belangrijk om een goed werkgever te zijn voor alle medewerkers: van psychiater tot huismeester, van manager tot hovenier. Als vanzelfsprekend worden ook mensen uit de PSO-doelgroep hier goed opgevangen en begeleid. Maar liefst 2,5 procent van het personeelsbestand (zo’n 50 mensen) bestaat uit mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen bij GGzE aan het werk komen in een reguliere baan maar kunnen ook aan de slag in een leerwerktraject of als vrijwilliger of stagiair. Daarom heeft PSO-Nederland GGzE, na een intensieve screening, gecertificeerd voor een PSO-erkenning trede 1. GGzE is trots op deze erkenning omdat de organisatie maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft.

© Nationale Zorggids