Mentale gezondheid overbelast zorgpersoneel in geding

De coronacrisis kan een grote impact hebben op de geestelijke gezondheid van zorgpersoneel. Psychologen vrezen voor emotionele overbelasting en PTSS onder artsen en verpleegkundigen. Beroepsverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid pleiten voor goede geestelijke ondersteuning en nazorg. Dit meldt de Volkskrant. 

Zorgpersoneel ervaart veel machteloosheid door de enorme aantallen patiënten door het coronavirus. Ze maken lange werkdagen en moeten toezien hoe de ziekte verloopt bij coronapatiënten. Ans Willems, vakgroepleider medische psychologie in de Bernhovenkliniek Uden, verwacht dat er veel aandacht moet komen voor nazorg: "In de zorg zijn we gewend om mensen beter te maken. Nu is de focus vaak gericht op rouw, of op het begeleiden van een stervende. Sommigen maken tijdens hun dienst meerdere sterfgevallen mee. Dat is een hele omschakeling voor alle medewerkers."

Zorgpersoneel mentaal ondersteunen

In korte tijd zijn er in ziekenhuizen teams opgezet om zorgpersoneel mentaal te ondersteunen. In deze teams zitten psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en medewerkers van de Bedrijven Opvang Teams. Personeel dat hun verhaal kwijt wil, kan hiervoor ook nog de telefoonlijn van het ziekenhuis bellen. 

Mentale problemen bij zorgmedewerkers: angst, stress en overbelasting

Psycholoog Rik Withaar van het Isala ziekenhuis in Zwolle ziet verschillende zorgen en klachten bij medewerkers. Hij noemt bijvoorbeeld de angst dat beschermende middelen opraken, stress en overbelasting waardoor personeel gaat twijfelen aan hun eigen oordeelsvermogen. 

Voorzitter LVMP: 'Op langere termijn zal een percentage PTSS oplopen.'

 Joost Derwig, voorzitter van de de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP), zegt dat het ondersteunen van alle zorgmedewerkers prioriteit heeft: "We willen behandelaars zo goed mogelijk bijstaan zodat zij medische zorg kunnen blijven verlenen." Volgens hem gaat het niet om een kortdurende periode, de geestelijke ondersteuning zal nog langere tijd nodig zijn. Hij denkt dat op de lange termijn een bepaald percentage van de zorgmedewerkers een posttraumatische stressstoornis zal oplopen.

Bianca Buurman, onder andere hoofdadviseur verpleging en verzorging bij het ministerie van Volksgezondheid, meldt dat de problemen ook op andere fronten spelen, zoals in de ouderenzorg, de wijkverpleging en in de ggz. Om zorgmedewerkers te ondersteunen, denkt het ministerie aan een een buddy-systeem. Zorgmedewerkers worden dan gekoppeld aan een collega om op te letten of alles nog goed gaat. 

Door: Nationale Zorggids