Normal_pesten__eenzaam__pestgedrag

De impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten neemt beduidend toe. Drie op de vier mensen ervaren negatieve gevolgen zoals angst, oplopende spanning en stress, eenzaamheid, somberheid en depressie, gemis aan sociale contacten gen gemis aan contacten met hulpverleners. Velen raken in een sociaal isolement door het wegvallen van dagbesteding, (vrijwilligers)werk en vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Dit blijkt uit het vierde onderzoek door MIND onder het ggz-panel dat nog net voor de lockdown werd gehouden, meldt MIND. 

De toename van klachten is fors groter dan tijdens de laatste meting van MIND in juni. Toen had een op de drie deelnemers last had van toegenomen klachten. Gebrek aan perspectief, de langdurigheid van de coronacrisis en de steeds meer merkbare gevolgen, zijn hier de oorzaak van. Deelnemers geven aan in de huidige coronagolf meer verandering te merken in hun psychisch welbevinden dan tijdens de eerste golf.

Gevolgen sociale contacten

Drie kwart van de deelnemers noemt negatieve of zeer negatieve gevolgen voor hun sociale contacten. Dit ligt aan verminderd contact met familie of vrienden, verminderd contact met hulpverleners en het wegvallen van werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Van de deelnemers met een betaalde baan, is bij een op de vier het werk geheel of gedeeltelijk weggevallen. Bij vrijwilligers, heeft twee derde moeten stoppen of doet dit werk nu voor minder uren.

“Het is uitermate belangrijk oog te houden voor deze groep, te stimuleren dat zij na de lockdown het gewone leven weer zo snel mogelijk oppakken en participatie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken”, aldus MIND. MIND heeft met de VNG en Valente een nieuwe handreiking opgesteld op welke wijze laagdrempelige voorzieningen als buurthuizen, inloopcentra en zelfregie-initiatieven in de buurt kunnen openblijven binnen de geldende coronamaatregelen.

Vaccinatieronde voor mensen met kwetsbare gezondheid

Mensen met psychische problemen zijn vaak door verslechterde levensomstandigheden of medicijngebruik, ook lichamelijk kwetsbaar. Het vaccinatiebeleid moet deze groep met dubbele gezondheidsproblemen niet vergeten in de  vaccinatieronde voor mensen met een kwetsbare gezondheid, bepleit MIND. Zo ook de zorgmedewerkers die met deze groep werken, zoals medewerkers in de ouderenpsychiatrie, gerontopsychiatrie en beschermd wonen.

Door: Nationale Zorggids