Meer woningen voor mensen met zorgvraag in Almere

Almere vergroot het aanbod van huisvesting met passende ondersteuning. Hierdoor kan de uitstroom van mensen uit 24-uursinstellingen verbeteren. Draagvlak in de samenleving is daarbij van groot belang. Er is hard gewerkt aan een aantal belangrijke initiatieven. Onder andere de Woonzorgprogrammering, het Afwegingskader woonzorginitiatieven en afspraken met de wooncorporaties en zorginstellingen over het verbeteren en vergroten van de uitstroom veranderen de manier waarop de gemeente de stad opbouwt. Dat meldt gemeente Almere.

Woningen voor mensen met een zorg- of begeleidingsvraag worden gelijk gepland. Wethouder Froukje de Jonge: "Deze resultaten tonen de kracht van samenwerking. Met elkaar krijg je zaken in beweging. Wij realiseren voor veel meer mensen een passende woning met passende zorg. Dat doen wij op een manier die de spreiding over de stad evenwichtiger en eerlijker maakt." Door het toevoegen van extra woningen gaat dit niet ten nadele van reguliere woningzoekenden.

Extra woningen

Er is een tekort aan kleine betaalbare woningen waar ook zorg geleverd kan worden. Daarom komen er meer. De gemeente heeft de ambitie om honderd dakloze jongeren een woonplek te bieden. Er zijn inmiddels zestien sociale huurwoningen toegekend, inclusief passende ondersteuning. Er zullen nog een aantal extra woningen gebouwd worden. Deze resultaten konden alleen bereikt worden door intensieve samenwerking tussen de woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

Door: Nationale Zorggids