NZG Werken in de ggz

Voor een actueel overzicht van vacatures in de ggz in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Zorggids. Bij sector kiest u dan voor geestelijke gezondheidszorg.

Collectieve arbeidsovereenkomst ggz
Voor mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO GGZ 2017-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 maart 2017 tot en met 31mei 2019.

Wat verdient een medewerker in de ggz?
In de CAO GGZ 2017-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van personeel uit de geestelijke gezondheidszorg staat uitgewerkt in hoofdstuk 7 van de cao.

Werken in de ggz
De geestelijke gezondheidszorg is een breed veld. Er bestaan vele soorten cliënten met zeer uiteenlopende zorgbehoeften, wat werken in deze sector erg divers maakt. De sector bestaat allereerst uit twee vormen van zorg: de basis-ggz en de specialistische ggz, elk met specifieke functies en doelgroepen. In de basis-ggz worden mensen behandeld met lichte tot matige psychische klachten. Specifieke functies in deze richting zijn bijvoorbeeld de praktijkondersteuner huisarts (POH-ggz), begeleider of maatschappelijk werker en de psycholoog. In de specialistische ggz werkt zo'n 45 procent van de medewerkers in de 24-uurs zorg bij een ggz-instelling als verzorgende of verplegende. Daarnaast kent de specialistische ggz nog twee aparte categorieën van zorg: de verslavingszorg en de forensische zorg.

Welke opleidingen zijn er voor beroepen in de ggz?
Opleidingen voor een beroep in de geestelijke gezondheidszorg zijn beschikbaar op verschillende niveaus. Het middelbaar beroepsonderwijs leidt veelal op tot verpleegkundige of verzorgende ggz op niveau 3 of 4. Verzorgenden of verpleegkundigen ggz werken bijvoorbeeld in een ggz-instelling, in een psychiatrisch ziekenhuis of in instellingen voor beschermde woonvormen en in verslavingszorg of in de thuiszorg. De opleiding tot verpleegkundige of verzorgende kan ook op hbo-niveau gevolgd worden. Daarnaast biedt het hoger beroepsonderwijs ook opleidingen in de sociaal pedagogische hulpverlening en toegepaste psychologie. Wie praktijkondersteuner ggz bij een huisarts wil worden moet na de opleiding tot hbo-verpleegkundige de post-hbo-opleiding volgen voor POH-ggz. De post-hbo-opleiding ggz-agoog is ook mogelijk. Een agoog is een gespecialiseerde maatschappelijk werker of sociaal pedagogisch hulpverlener. De universiteit biedt studies in de psychologie en psychiatrie met specifieke specialisaties naar een doelgroep, bijvoorbeeld kinderpsychiatrie, klinische psychologie of forensische psychologie. Een universitaire opleiding leidt op tot psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist ggz. 

© Nationale Zorggids