Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

In 2016 kwamen 31.200 asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna vierduizend kinderen onder de vijf jaar, en 4.600 kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat meldt het CBS.

Bijna de helft van de kinderen onder de vijf jaar, en 56 procent van de 5- tot 12-jarigen, had de Syrische nationaliteit. Dat waren ruim 1.900 jonge kinderen, en bijna 2.600 kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit Eritrea kwamen 350 kinderen onder de vijf, en vierhonderd 5- tot 12-jarigen. Verder waren er in totaal ruim vijfhonderd staatloze kinderen onder de twaalf jaar, dat zijn meestal Palestijnen die uit Syrië komen.

Het aantal asielzoekers in 2016 was met 19.400 minder dan de helft van het aantal mensen dat in 2015 een eerste asielverzoek indiende. In de cijfers over 2016 zijn ook ‘relocanten’ inbegrepen: asielzoekers die uit Griekenland en Italië herplaatst zijn naar Nederland. 

Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. Een belangrijk deel van hen waren gezinsleden van Syriërs die in de tweede helft van 2015 asiel hebben aangevraagd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids