Steeds meer kinderen melden zich alleen aan voor asiel in Nederland

Het aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen die zich voor asiel aanmelden in Nederland neemt toe. Van januari tot en met juli hebben er al 1703 kinderen een asielaanvraag gedaan. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Toen waren het 640 kinderen. Onder hen zijn ook kinderen van onder de twaalf. Dat meldt de NOS.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ziet vaak dat kinderen vooruit worden gestuurd door hun familie. De kinderen komen dan samen met een smokkelaar, een kennis of verre vrienden van familie. “Het is simpelweg ook gewoon goedkoper om één persoon van de familie te sturen in plaats van met de hele familie te gaan reizen. Vaak denken de kinderen en de families ook dat de nareisperiode gemakkelijker is in Nederland”, aldus de IND.

Vluchten voor de eigen familie

Vluchtelingenwerk Nederland spreekt de IND hierin gedeeltelijk tegen. “Het gaat lang niet altijd om kinderen die door hun ouders vooruit worden gestuurd. Het gaat vaak ook om kinderen die gerekruteerd dreigen te worden door de Taliban of vluchten voor seksueel misbruik of bijvoorbeeld levenslange dienstplicht in Eritrea.” Ook zou een deel van de kinderen voor hun eigen familie vluchten omdat ze anders uitgehuwelijkt worden. Of vanwege meisjesbesnijdenis.

Achterstanden

De procedures voor kinderen lopen langzamer dan de bedoeling is. Dat komt omdat de IND met grote achterstanden zit. De IND heeft ook te maken met een personeelstekort en vanwege de ingewikkelde wet- en regelgeving kosten de asielprocedures ook meer tijd.

Door: Nationale Zorggids