IGJ houdt toezicht op zorg aan Oekraïense vluchtelingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten toezicht te houden op de zorg aan vluchtelingen uit Oekraine. Dat gebeurt vanaf deze week met inspectiebezoeken op een aantal gemeentelijke opvanglocaties en door informatie op te vragen bij verschillende GGD’en. Dit meldt IGJ. 

Zo kijkt de inspectie de komende tijd naar de algemene zorg die vluchtelingen nodig hebben, bijvoorbeeld van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg (Ggz). Maar ook kijkt het naar de omstandigheden op opvanglocaties die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de bewoners.

Medische intakes, vaccinaties en bereikbaarheid

Bij de toezichtbezoeken is speciale aandacht voor de medische intake na binnenkomst op een opvanglocatie en het aanmaken van patiëntendossiers. Binnen de huisartsenzorg kijkt de inspectie naar de beschikbaarheid van huisartsen(posten), bereikbaarheid, vervoer en het gebruik van tolken. Deze zelfde punten gelden voor de verloskundige zorg. Binnen de jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kijkt de IGJ naar de medisch intake, met aandacht voor vaccinatiestatus en vaccinatieschema. Bij de GGD kijken inspecteurs naar de hygiëne op opvanglocaties, vaccinaties (inclusief corona) en seksuele gezondheid. Tot slot is er binnen de ggz aandacht voor mentale problemen na traumatiserende ervaringen, bij volwassen en jongeren.

Oekraïners zijn geen asielzoekers maar vluchtelingen. Wel maakt de inspectie gebruik van haar bestaande kennis over de zorg aan mensen in asielzoekerscentra.

Eind april of begin mei komt de inspectie met een eerste rapportage.

Door: Nationale Zorggids