Normal_rookverbod__roken

Als het aan de gemeenten in Friesland ligt, groeien kinderen over vier jaar al rookvrij op. Dit is onderdeel van de doelstelling om in 2040 helemaal geen rokende kinderen meer te hebben in Friesland. De gemeenten hebben het project Rookvrije Generatie daarbij ter harte genomen van Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Dit meldt Leeuwarder Courant.

Rookvrije Generatie is een project dat landelijk wordt uitgerold om er voor te zorgen dat kinderen niet meer in aanmerking komen met roken. Roken bij de sportclub kan verboden worden, maar ook roken bij speeltuinen en op andere plekken waar kinderen zijn. De gemeente Smallingerland zegt dat zij het goede voorbeeld moeten geven. Daarom is er het idee om rokende ambtenaren met de hulp van GGD van hun rookgewoonte af te helpen.

Betutteling

Toch komt er ook een kritische noot vanuit verschillende gemeenten. Zo wil Ooststellingwerf voorkomen dat het plan te betuttelend is. “Kunnen we die verantwoordelijkheid niet bij de mensen zelf laten”, wilde wethouder Ester Verhagen weten. “Overschrijden we niet een grens?” Maar Margreet de Graaf, directeur van Gezondheidsdienst Fryslân, zegt dat het vanzelfsprekend is dat een gezondheidsorganisatie zich inspant om mensen te ondersteunen in hun eigen verantwoordelijkheid. “Je mag nog steeds roken, maar niet in de buurt van kinderen. Roken is eigen verantwoordelijkheid, maar ook publieke verantwoordelijkheid.”

Om er voor te zorgen dat kinderen over vier jaar rookvrij kunnen opgroeien, is het belangrijk om nu alvast stappen te ondernemen. Sportclubs nemen daarin een voorbeeldrol in, bijvoorbeeld in de gemeente Opsterland. “Ze vragen zelfs of wij wel verbodsbordjes willen ophangen, dat helpt om de rokende buurman langs de lijn aan te spreken”, aldus wethouder Libbe de Vries. “Ook drinken na de wedstrijd is echt aan banden gelegd.”

Door: Redactie Nationale Zorggids