Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

De subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is opengesteld. Hierin leren en werken praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen, ouders en jongeren samen in een kenniswerkplaats rondom het opgroeien en opvoeden van de jeugd. Dit meldt ZonMw. 

Op verzoek van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport start ZonMw met het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, dat van 2020 tot 2025 zal lopen. De missie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. 
 
Dit gebeurt in regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin praktijkorganisaties, gemeenten, een universiteit, een hogeschool en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken. Die vraagstukken worden vanuit diverse perspectieven bekeken en doorgrond en de betrokken partijen zoeken gezamenlijk naar oplossingen. De samenwerking levert bruikbare kennis op die regionaal in gebruik wordt genomen en breder wordt gedeeld.
 
Het RKJ-programma is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2019).
 
Door: Nationale Onderwijsgids