Meer jongeren en ouderen plegen zelfmoord

Het aantal zelfmoorden onder jongeren en ouderen stijgt. Vorig jaar maakten 67 tieners een einde aan hun leven. Dat zijn er 16 meer dan een jaar eerder, een toename van bijna een derde. Bij jongens steeg het aantal zelfmoorden van 30 naar 43, bij meisjes van 21 naar 24. Verder beroofden 614 zestigplussers zichzelf vorig jaar van het leven, tegen 584 in 2018. Verklaringen hiervoor geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek niet.

Het totaal aantal zelfmoorden in Nederland daalt wel. Vorig jaar maakten 1811 mensen een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal sinds 2012.

Op elke miljoen Nederlanders pleegden 104 zelfmoord. Begin jaren tachtig was dit cijfer het hoogst, met 148 zelfmoorden per miljoen inwoners. In 2007 stond het op 84.

Het zijn relatief vaak vijftigers die zichzelf van het leven beroven. Bijna een kwart van alle mensen die zelfmoord plegen, is in de vijftig. Het aantal zelfmoorden onder mannen steeg van 1176 naar 1232, een toename van bijna 5 procent. Bij vrouwen daalde het aantal zelfdodingen juist met ruim 11 procent, van 653 naar 579.

Zeeland heeft naar verhouding de meeste zelfdodingen, Flevoland de minste. In januari en maart zijn gemiddeld 5,5 zelfdodingen per dag. December heeft naar verhouding het laagste aantal, met elke dag gemiddeld 4,6 zelfmoorden.

Heb je vragen of gedachten over zelfdoding? Bel dan met 0900-0113 of ga naar www.113.nl. Mensen die psychische hulp nodig hebben, kunnen ook bellen met 0900-1450. Je kunt ook contact opnemen via chat, WhatsApp of e-mail

Door: ANP