Normal_rss_entry-239101

De parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek gaat doen naar de verantwoordelijkheid van de politiek in de toeslagenaffaire, wil geheime documenten gaan opeisen. De commissie zal naar verwachting de bevoegdheid krijgen documenten te vorderen. Tweede Kamerleden hebben hun pijlen gericht op verslagen van een speciaal fraude-overleg tussen ministers en brieven tussen het ministerie van Financiën en de Nationale ombudsman.

Grote groepen ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen, zijn enkele jaren geleden door de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst in grote problemen gekomen. De toeslag werd stilgezet en meestal moesten de gedupeerden razendsnel enorme bedragen terugbetalen aan de fiscus. De zaak is de toeslagenaffaire gaan heten. De afhandeling hiervan kostte voormalig staatssecretaris Menno Snel al de kop. Inmiddels is zo'n 600 miljoen euro opzijgezet voor de compensatieregelingen en heeft het kabinet meermaals excuses gemaakt voor de kwestie.

Politieke verantwoordelijkheid

Het is dus ook tijd om terug te kijken wie hiervoor politiek verantwoordelijk was, vindt de volledige Tweede Kamer. Op initiatief van GroenLinks stemden alle partijen voor een parlementaire ondervraging, waarbij betrokken ambtenaren én voormalig bewindspersonen onder ede worden gehoord. Zij moeten dus de waarheid vertellen en eerlijk antwoorden op vragen van de Kamercommissie.

Bevoegdheid opeisen geheime documenten

Zo'n commissie heeft normaal gesproken niet de mogelijkheid om geheime documenten op te eisen. Maar in het onderzoeksvoorstel waarover de Tweede Kamer deze week stemt, staat dat de commissie deze bevoegdheid wel krijgt. Kamerleden willen bijvoorbeeld stukken opeisen over de ministeriële commissie Aanpak Fraude, die tussen 2013 en 2015 elf keer bijeenkwam. "De vordering richt zich op de besluiten, verslagen en agendastukken van deze commissie, en de voorbereidende stukken voor bewindspersonen, voor zover deze een relatie hebben met of van invloed kunnen zijn op de kinderopvangtoeslag", valt in het voorstel te lezen.

Ontspoorde fraudejacht

Zo moet duidelijk worden welke leden van de fraudecommissie afwisten van de ontspoorde fraudejacht of hierover beslissingen hebben genomen. Met speciale interesse wordt gekeken naar premier Mark Rutte, die de commissie voorzat. In het vorige kabinet ging huidig minister Eric Wiebes als staatssecretaris over toeslagen en de Belastingdienst. PvdA-leider Lodewijk Asscher was minister van Sociale Zaken. Ook over hun eventuele betrokkenheid wil de Kamer meer weten.

Door: ANP