Normal_tijd_klok_deadline_rood_alarm_let_op__alarmbel

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zet zich in om de meest kwetsbare kinderen de bescherming te bieden die nodig is en ouders te ondersteunen. Dit geldt ook voor jongeren die betrokken waren bij de onrusten en rellen na de invoering van de avondklok. Samen met het Openbaar Ministerie (OM) heeft de RvdK landelijke uitgangspunten voor handhaving opgesteld voor snelle en duidelijke behandeling op maat van jongeren, zo meldt de RvdK. 

Na de invoering van de avondklok is het een aantal dagen flink onrustig (geweest) in veel gemeenten in Nederland. Bij de rellen waren ook minderjarige jongeren betrokken. Zij die hiervoor zijn opgepakt door de politie krijgen automatisch met de Raad voor de Kinderbescherming te maken. Het is de taak van de raad om de situatie van de jongere in beeld te brengen en het OM te adviseren over de best passende straf. Dit is altijd maatwerk, waarbij ook de ouders betrokken worden.

De RvdK is voorstander van een ‘lik-op-stuk-beleid’. Het helpt als de jongere snel weet welke straf hij of zij krijgt. Deze is pedagogisch verantwoord en past bij de leeftijd en ontwikkeling van de jongere, met als doel voorkomen dat hij of zij opnieuw een strafbaar feit gaat plegen.

Landelijke uitgangspunten

Op dit moment is er een avondklok van kracht en gold afgelopen weekend in een aantal gemeenten een noodverordening. Iedereen die tijdens een noodverordening wordt opgepakt door de politie kan een strafblad krijgen. Voor jongeren kan dit grote gevolgen hebben voor hun toekomst. De RvdK staat voor rechtsgelijkheid en zegt het belangrijk te vinden om in deze situatie vanuit het jeugdstrafrecht helder, eenduidig en snel te reageren.

Door: Nationale Zorggids