Minderjarige vaker betrokken bij huiselijk geweld bij ZSM

Bij minstens een derde van de meldingen bij ZSM van huiselijk geweld is een minderjarige betrokken. Meestal zijn ze getuige van geweld tussen hun ouders. Sinds de coronapandemie en bijbehorende maatregelen wordt veel gewaarschuwd voor de invloed van de coronamaatregelen op huiselijk geweld. Tijdens de eerste 3,5 maand van de pandemie werden echter niet meer meldingen van huiselijk geweld gedaan dan in een even lange periode in het najaar van 2019, stelt programma Politie & Wetenschap vast. Ook lijken de gemelde incidenten van huiselijk geweld tijdens de eerste maanden van de lockdown niet ernstiger dan voor de pandemie. Wel waren minderjarigen vaker betrokken bij een incident. Dit meldt Politie & Wetenschap. 

Dagelijks komen meldingen van huiselijk geweld binnen bij de verschillende ZSM-locaties in Nederland. Binnen ZSM worden verschillende zaken van veelvoorkomende criminaliteit door verschillende partners (waaronder Openbaar Ministerie, politie en Veilig Thuis) besproken en streeft de officier van justitie ernaar binnen negen uur een besluit te nemen over het vervolg in een zaak.

Geweld tussen partners

Om de meldingen van huiselijk geweld en de betrokkenheid van minderjarigen in kaart te brengen, zijn vier maanden lang alle binnengekomen meldingen van huiselijk geweld bij een ZSM-locatie in een grote stad in Nederland bestudeerd. De meeste meldingen hadden betrekking op een geweldsincident tussen partners of ex-partners. Bij minimaal een derde van de meldingen zijn één of meerdere minderjarigen betrokken. Waarschijnlijk ligt het werkelijk aantal hoger, omdat niet voor alle meldingen bekend is of minderjarigen betrokken zijn. Meestal zijn minderjarigen getuige van geweld tussen hun ouders. Veel minder vaak zijn minderjarigen zelf direct slachtoffer van het geweld of zijn zij de pleger.

Minderjarigen vaker betrokken bij incident

De uitbraak van de coronapandemie ten tijde van het onderzoek bood een uitgelezen kans om de invloed van de isolerende maatregelen op de aard en omvang van huiselijk geweld te onderzoeken. Doordat het huidige onderzoek al liep in de maanden voor corona, was het mogelijk meldingen van huiselijk geweld in de maanden vóór corona te vergelijken met de meldingen van huiselijk geweld die in de eerste 15 weken van de beperkende maatregelen bij ZSM binnenkwamen. Hieruit blijkt dat in die tijd niet meer meldingen van huiselijk geweld bij de onderzochte ZSM-locatie binnenkwamen dan in een even lange periode in het najaar voorafgaand aan de pandemie. Ook de aard van het geweld, de ernst van het geweld en de relatie tussen dader en slachtoffer was niet anders. Wel waren vaker dan voor de pandemie minderjarigen betrokken bij de geweldsincidenten, net als voor de pandemie meestal als getuige.

Door: Nationale Zorggids