Normal_vluchteling_asielzoeker

Kinderen in asielzoekerscentra lijden zwaar onder de coronamaatregelen, zo blijkt uit een steekproef van de Werkgroep Kind in azc. Door de tweede lockdown zijn vrijwel alle activiteiten voor hen gestopt en kunnen veel kinderen geen online onderwijs volgen. Dit meldt UNICEF Nederland. 

“Dit zijn hele kwetsbare kinderen die in de strijd tegen corona uit beeld dreigen te raken, terwijl ze juist nu extra aandacht nodig hebben”, zegt Esther Zielhuis, coördinator van Kind in azc. Vandaag wordt een motie over het onderwerp behandeld in de Tweede Kamer.

Online onderwijs onmogelijk

Om een idee te krijgen hoe kinderen in azc’s worden geraakt door het coronabeleid, is een online vragenlijst uitgezet. Hierop reageerden 46 mensen; medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en leerkrachten op nieuwkomerscholen (scholen die onderwijs geven aan kinderen uit azc’s). Hiervan geeft 52 procent aan dat door slechte wifi in het azc het voor deze kinderen onmogelijk is om online lessen te volgen of schoolwerk te maken. Ook zegt 43 procent dat er geen laptops of tablets voor digitaal onderwijs aanwezig zijn.

Impact coronamaatregelen

Behalve problemen rond onderwijs, geeft de steekproef een somber beeld van de impact van de coronamaatregelen op deze kwetsbare kinderen. Door het wegvallen van school en andere activiteiten, verliezen ze hun sociale contacten wat zorgt voor vereenzaming en isolatie. Ook nemen stress en neerslachtigheid toe omdat hun toekomst nog onzekerder is dan voor corona en ze weinig begrijpen van de coronamaatregelen. Dat komt ook door hun taalachterstand, die door het uitblijven van onderwijs alleen meer verergert.

Waar tijdens de eerste lockdown al signalen waren dat kinderen in azc’s uit beeld raakten, is de angst hiervoor inmiddels nog groter, zo blijkt uit de steekproef. De toegenomen stress van ouders, verveling, gebrek aan privacy en de hele dag met het gezin in een kleine ruimte opgesloten zitten, zorgt ervoor dat de situatie onveilig wordt. Problemen binnen het gezin komen minder snel aan het licht omdat er nauwelijks contact is met de buitenwereld.

De Werkgroep Kind in azc (een samenwerkingsverband tussen UNICEF Nederland, War Child, Save the  Children, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland en de Stichting de Vrolijkheid) wil dat de overheid en het COA hun verantwoordelijkheid nemen om alle azc’s onder meer structureel van goed werkende wifiverbindingen te voorzien, voor nu en in de toekomst.

Door: Nationale Zorggids