Kwetsbare kinderen nog steeds onvoldoende beschermd

De jeugdbeschermingsketen kampt nog steeds met veel te lange wachtlijsten. Een tekort aan personeel is de belangrijkste oorzaak. Kinderen en jongeren op een wachtlijst blijven te lang in onveilige situaties en raken meer beschadigd, hun problemen verergeren. Maatregelen die sinds 2019 zijn genomen hebben tijdelijk en plaatselijk wel verlichting gebracht. Maar ze bieden geen oplossing voor de lange termijn. “Er zijn nooddijken aangelegd, maar die vertonen alweer scheuren.” Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid spreken minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) aan op de situatie; zij zijn verantwoordelijk voor het stelsel van jeugdbescherming. Maar ook de gemeenten, die voldoende goede jeugdhulp en jeugdbescherming moeten inkopen en verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis.

Al in 2019 constateerden de inspecties dat de overheid niet genoeg doet om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd doordat ze in onveilige situaties zitten.

De inspecties bieden ruimte voor onorthodoxe acties om oplossingen te vinden. Wel moet dan vooraf duidelijk zijn dat die oplossingen leiden tot goede en tijdige hulp en bescherming aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben.

Veel geprobeerd

Gemeenten hebben sinds 2019 wel veel gedaan in een poging een doorbraak te bereiken. Samen met partijen als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bijvoorbeeld met extra geld, betere samenwerking, afspraken over wat voorrang moet krijgen en het verminderen van administratieve rompslomp. Maar de wachtlijsten blijven veel te lang. Dat komt vooral door personeelstekorten (vacatures, ziekteverzuim) en door de hoge vraag naar jeugdhulp en jeugdbescherming vergeleken bij de zorg die gemeenten inkopen.

Door: Nationale Zorggids