Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek_zwart

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating is deze maand, in samenwerking met Fier, Sterk Huis en Hogeschool Leiden het project (M)EER ZIEN gestart. Het project moet achterhalen hoe professionals schadelijke traditionele praktijken nog beter en eerder kunnen herkennen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Dit zijn voorbeelden van schadelijke traditionele praktijken die - ook in Nederland - nog te vaak voorkomen.

Lang niet alle slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.

Officieel startschot

Op 19 maart werd tijdens een online bijeenkomst officieel het startschot gegeven voor het project (M)EER ZIEN. Daarbij werd nog eens benadrukt hoe complex de signalering kan zijn.

Slachtoffers treden vanwege onveiligheid, schaamte- en schuldgevoelens en uit loyaliteit met de familie niet makkelijk naar voren. Ook voor eerstelijns professionals zijn er vaak drempels: er is beperkte kennis over (nieuwe verschijningsvormen en uitingen van) schadelijke traditionele praktijken. Ook weten professionals vaak niet goed hoe ze moeten reageren of hoe ze zich moeten verhouden tot slachtoffers en hun familie.

Good practices

Het project richt zich op het inzichtelijk maken van deze knelpunten én van good practices op het gebied van signalering en cultuursensitief werken. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht, zodat up-to-date kennis beschikbaar komt voor de professionals. De uitkomsten worden gebundeld in een digitale tool.

Dit praktijkonderzoek is gesubsidieerd door ZonMw binnen het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Door: Nationale Zorggids