Vier inspecties onderzoek fataal steekincident jeugddetentie Den Hey-Acker

Vier inspecties onderzoeken samen een steekpartij die op vrijdag 15 april plaatsvond in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda. Door dit incident verloor één jongere het leven en raakte een andere gewond. Dit meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

De inspecties willen achterhalen hoe Den Hey-Acker heeft gehandeld in aanloop naar, tijdens en na het incident. Ook worden er leer- en verbeterpunten vastgesteld. Het onderzoek van deze calamiteit wordt gecombineerd met het lopende onderzoek naar een ander incident in januari van dit jaar. Daarbij gijzelde een jongere uit Den Hey-Acker tijdens zijn verlof twee JJI-medewerkers. Hij werd later door de Belgische politie doodgeschoten.

Twee zeer ernstige incidenten in korte tijd

In deze jeugdinrichting hebben in korte tijd twee zeer ernstige incidenten plaatsgevonden. Daarom gaan de inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en Onderwijs samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie na hoe Den Hey-Acker is omgegaan met verbeterpunten die eerder zijn aanbevolen.

De politie doet in beide incidenten strafrechtelijk onderzoek. 

Geweldsincidenten in jeugddetentie

Uit onderzoek van Argos, vlak voor het tweede incident, blijkt dat het aantal geweldsincidenten in de jeugddetentie toeneemt. In drie jaar tijd zijn er flink wat ernstige calamiteiten gemeld. Geweld tussen jongeren in de Rijks Justitiele Inrichtingen (JJI’s) en twee particuliere JJI’s nam toe van 270 keer in 2018 naar meer dan 460 keer in 2020. Tegen personeel werd in 2020 144 keer fysiek geweld gepleegd. 

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)