Normal_aantal_geweldsincidenten_in_jeugddetentie_neemt_toe

Het gaat er in jeugdgevangenissen steeds agressiever aantoe. In drie jaar tijd zijn er flink wat ernstige calamiteiten gemeld. Uit cijfers in handen van Argos blijkt het aantal incidenten met fysiek geweld te zijn verdubbeld. Dit meldt Argos. 

Geweld tussen jongeren in de Rijks Justitiele Inrichtingen (JJI’s) en twee particuliere JJI’s nam toe van 270 keer in 2018 naar meer dan 460 keer in 2020. Tegen personeel werd in 2020 144 keer fysiek geweld gepleegd. Cijfers hiervan zijn niet volledig, omdat deze door één instelling niet zijn vrijgegeven. Personeel onderging ook vaker psychisch en verbaal geweld. In 2018 ging het nog om 260 incidenten en dat nam twee jaar later toe tot 370 keer.

Zware incidenten 

In de drie locaties van de RJJI werden ook bijzondere voorvallen gemeld, waarbij het om zware incidenten ging. Deze hebben geleid tot ernstige schade of blijvend letsel. In drie jaar tijd zijn daar 194 meldingen over binnengekomen. De meeste ernstige calamiteiten vinden plaats door geweld tegen personeel of onderlinge agressie.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky