'Jongeren hebben hoop en perspectief nodig bij opwarming klimaat'

Onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien dat klimaatverandering een negatieve invloed heeft op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Cruciaal voor hun welzijn is dat zij hoop kunnen hebben op verandering. Dat meldt ANP Expert Support. 

Driekwart van de jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dat uit zich onder meer in angst en verdriet, een verlies aan vertrouwen in overheden en bedrijfsle­ven, en het gevoel in de steek te worden gelaten. Ondanks dat blijkt het overgrote deel van de kinderen en jongeren veerkrachtig omgaan met hun zorgen.

Hoe kinderen omgaan met klimaatverandering

Kinderen gaan op drie manieren met hun zorgen om: ze zijn probleemgericht en ondernemen actie om problemen op te lossen; ze bagatelliseren het probleem of laten het voor wat het is; ze zoeken echter vooral naar een hoopvol toekomstperspectief.

De rol van ouders/verzorgers

Dat jongeren hoop kunnen hebben op verandering is belangrijk. Ouders/ verzorgers spelen daar een cruciale rol in. Zij kunnen kinderen en jongeren helpen op zoek te gaan naar oplossingen en toekomstperspectief en hen actief bij initiatieven betrekken. Voorbeeldgedrag van ouders is daarbij belangrijk. Voor het mentaal welzijn van een kind is het daarnaast goed om ook voldoende tijd te besteden aan ontspanning.

Door: Nationale Zorggids