Vorig jaar de helft minder jongeren naar Halt voor vuurwerkdelicten

Het aantal jongeren dat naar Halt moest vanwege een vuurwerkovertreding is vorig jaar gehalveerd. In 2020 kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1400 jongeren bij Halt voor bijvoorbeeld een taakstraf of leerstraf. In 2021 waren het er 690. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling in 2005, toen nog ruim 5000 jongeren werden doorverwezen vanwege vuurwerkdelicten.

Ongeveer twee derde van de straffen ging over het afsteken, of in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. Ondanks dat er de afgelopen twee jaarwisselingen een vuurwerkverbod gold vanwege de coronamaatregelen, moesten in 2020 meer jongeren naar Halt dan in 2019. Vorig jaar daalde het aantal, net als in de jaren ervoor, flink.

Jongens

Nagenoeg alle overtredingen werden gepleegd door een jongen, 14-en 15-jarigen moesten het vaakst voor een vuurwerkovertreding naar Halt. Ook het totaal aantal jongeren dat naar Halt moest voor andere overtredingen dan met vuurwerk, daalde. In 2021 werden totaal ruim 10.000 jongeren doorverwezen, in 2020 waren dit er nog 13.000.

Halt is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een licht crimineel delict hebben gepleegd, zonder direct met justitie in aanraking te komen en een strafblad te krijgen. Een straf bij Halt duurt 2 tot 20 uur en is bijvoorbeeld een werkstraf, leerstraf, excuses aanbieden en/of een schaderegeling.

Door: ANP