Flink meer tieners in 2022 voor het eerst verdacht van misdrijf

Ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar werden in 2022 voor het eerst verdacht van een misdrijf, met name winkeldiefstal. Een flinke groei ten opzichte van 2021. Toen waren er 19 procent minder ‘first time offenders’. Volgens het CBS was het aandeel 12- tot 18-jarigen dat voor het eerst van een misdrijf werd verdacht niet eerder zo groot. 

Het totale aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat in 2022 werd verdacht van een misdrijf stond op 17.000. Ook een groei ten opzichte van 2021: toen werden er 12 procent minder van een misdrijf verdacht. Twee derde van hen kwam voor de eerste en enige keer in aanraking met de politie (ook wel first time offenders genoemd).

Winkeldiefstal

Jongens én meisjes worden vaker verdacht van een misdrijf. In 2022 ging het om meer dan 4.000 minderjarige meisjes en bijna 13.000 minderjarige jongens. Voor 83 procent van de meisjes ging het om een eerste verdenking en voor 60 procent van de jongens ook. De meeste verdenkingen gaan over winkeldiefstal: bij twee derde van de meisjes en een derde van de jongens. Ook komen mishandeling en openlijk geweldplegingen relatief vaak voor.

Veelplegers

Meer jongens dan meisjes komen in aanraking met de politie en vooral als het gaat om veelplegers. Jongens plegen veel vaker dan meisjes vijf of meer misdrijven. 96 procent van de minderjarige veelplegers was in 2022 een jongen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky