Tweede Kamer ontvangt Wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ ontvangen. Gemeenten worden in het wetsvoorstel verplicht tot regionale samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdzorg. Dit moet de beschikbaarheid van jeugdzorg verbeteren en administratieve lasten terugdringen. Het wetsvoorstel is een van de acties die voortkomt uit afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd, meldt Rijksoverheid.

Verplichte regionale inkoop van specialistische jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering is noodzakelijk omdat het organiseren van deze vorm van jeugdzorg op gemeentelijke schaal lastig blijkt. Dergelijke jeugdhulp is op lokaal niveau vaak te schaars of complex om te organiseren. In het wetsvoorstel staan ook verplichtingen over de bestuursstructuur en financiële bedrijfsvoering voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI’s). Tevens regelt het wetsvoorstel dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht kan houden op de jeugdzorg. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky