Handreiking: hoe ga je om met dilemma’s rond vrijheidsbeperking?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd voor jeugdprofessionals: Omgaan met  dilemma’s rond vrijheidsbeperking in jeugdhulp met verblijf. De handreiking behandelt zes thema’s. Er staan geen kant-en-klare oplossingen in, maar wel voorbeelden, informatie en tips. Dit meldt het NJi.

Jeugdzorgprofessionals in de open jeugdhulp hebben soms moeite met bepalen wat wel en niet mag en waar de grens tussen opvoeden en vrijheidsbeperking ligt. De handreiking van het NJi helpt hen daarbij en geeft onder meer tips over telefoongebruik, vuile kopjes uit kamers halen en hulp bij zelfbeschadiging of weglopen.

Zes dilemma's

De zes concrete dilemma’s zijn:

  • Opvoeden en vrijheidsbeperking: waar ligt de grens?
  • Welke huisregels mogen we in de open jeugdhulp vastleggen?
  • Hoe zijn kinderen en jongeren tegen zichzelf te beschermen als ze zichzelf bijvoorbeeld beschadigen?
  • Hoe kunnen we het personeel en anderen tegen en jeugdige beschermen en wat is daarin toegestaan?
  • Noodsituatie: wat kunnen en mogen we doen?
  • Wat gebeurt er als niemand nog een antwoord heeft?

Aandachtsvolle zorg

Volgens NJi-medewerker en bijzonder hoogleraar Intensieve Pedagogische Ondersteuning van Gezinnen Eva Mulder, is aandachtsvolle zorg het belangrijkste hierin. “Je biedt kinderen en jongeren aandacht en nabijheid. Je benadert elk kind als individu en kijkt steeds wat past bij dat kind.” Zo heeft het ene kind baat bij een telefoon op de kamer ’s nachts om in slaap te kunnen vallen met muziek en verliest het andere kind essentiële slaap erdoor. “Dus daar maak je verschillende afspraken over”, aldus Mulder.

De handreiking downloaden? Dat kan hier.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky