Normal_zwanger__zwangerschap__bedrust

Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een prenataal huisbezoek aanbieden aan kwetsbare zwangere vrouwen. Om ervoor te zorgen dat verloskundigen, kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg en gemeenten zo goed mogelijk samenwerken, is door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een handreiking gemaakt, samen met andere ondersteunende materialen. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Momenteel biedt een aantal gemeenten al een prenataal huisbezoek door de JGZ aan. Met de wetswijziging wordt ervoor gezorgd dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf 2022 gaan aanbieden. Concreet betekent de wetswijziging dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het prenatale huisbezoek op basis van vrijwilligheid is. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Samenwerkingskaders

In de handreiking voor alle betrokken zorgverleners staan kaders voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek. Het bevat geen details van de uitvoering, omdat iedere situatie anders is. Uitvoeringsafspraken dienen daarom ook op lokaal niveau te worden vastgelegd. De handreiking die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is opgesteld, is vanaf januari 2022 het ondersteuningsdocument voor alle professionals in de geboortezorg.

Door: Nationale Zorggids