Normal_verkiezingen_stemmen

Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke partijen of ervaren drempels in de toegankelijkheid. Om politieke partijen te helpen dit beter te doen hebben ProDemos, Stichting Lezen en Schrijven en Ieder(in) in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken een handreiking ontwikkeld met tips en voorbeelden. Door hier bij politieke partijen en gemeenten aandacht voor te vragen willen de organisaties dat verschillende groepen kiezers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 minder drempels ervaren en makkelijker kunnen stemmen. Dit meldt Ieder(in). 

De handreiking geeft handige tips aan politieke partijen over hoe je een toegankelijk en begrijpelijk debat of partijbijeenkomst organiseert en hoe je zorgt dat alle mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen. Een belangrijke tip is ervaringsdeskundigen te vragen om mee te denken. Zij kunnen zelf het beste vertellen wat zij nodig hebben. Steeds meer politieke partijen werken samen met ervaringsdeskundigen om de toegankelijkheid en begrijpelijkheid te verbeteren.

Duidelijke taal als voorwaarde voor meedoen

Begrijpelijke informatie is nodig om je goed voor te bereiden op het stemmen en te bepalen op wie je wilt stemmen. In Nederland leven 2,5  miljoen mensen die laaggeletterd, analfabeet, anderstalig zijn of een cognitieve beperking hebben. Een groot deel van deze groep heeft moeite met het lezen en begrijpen. Voor hen is het belangrijk dat teksten in eenvoudige taal geschreven worden. Met korte zinnen. En zonder moeilijke woorden. Een politiek debat of een partijbijeenkomst is voor hen toegankelijker als de taal duidelijk en begrijpelijk is.

Toegankelijkheid

Als politieke partijen ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot hun verkiezingsprogramma’s, debatten en bijeenkomsten, kan ook echt iedereen zelfstandig en volwaardig meedoen. Voor de 1,5 miljoen mensen met een fysieke beperking gaat dit vaak over het echt toegankelijk maken van een ruimte en bereikbaar maken van een locatie en het zorgen voor passende voorzieningen. Voor de ruim 1 miljoen mensen in Nederland die blind, slechtziend of kleurenblind zijn gaat het over de inrichting van de ruimte en het toegankelijk maken van teksten, presentaties en plaatjes. Voor de 1,3 miljoen doven of slechthorenden kan je bijvoorbeeld denken aan een ringleiding, een tolk Nederlandse gebarentaal of de ondertiteling van een bijeenkomst.

Actieplan Toegankelijk Stemmen

De Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ is één van de 11 acties in het Actieplan Toegankelijk Stemmen van het ministerie van BZK. Dit actieplan heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen.

Door: Nationale Zorggids